Conservatorium Postintrumentum – new (post)instruments.

Posted in Conservatorium Postinstrumentum on jaanuar 26, 2015 by postinstrumentum

Newest release of postinstruments you have never seen before!

 

 

Liis Uustal - "PIIP"

Liis Uustal – “PIIP”

 

Liis Uustal - "Piip"

Liis Uustal – “PIIP”

Caroline Charrel - DRY SEA

Caroline Charrel – DRY SEA

Caroline Charrel - DRY SEA

Caroline Charrel – DRY SEA

Jaan Sinka - SKOLNIK

Jaan Sinka – SKOLNIK

Jaan Sinka - SKOLNIK

Jaan Sinka – SKOLNIK

Risto Kütt -–TINAVIKAT

Risto Kütt -–TINAVIKAT

Risto Kütt -–TINAVIKAT

Risto Kütt -–TINAVIKAT

Igor Filjushin - HOBOHARF

Igor Filjushin – HOBOHARF

Igor Filjushin - HOBOHARF

Igor Filjushin – HOBOHARF

Sigrit Lõhmus - POHM

Sigrit Lõhmus – POHM

Sigrit Lõhmus - POHM

Sigrit Lõhmus – POHM

James Choucino - POMIDORAS PIANO

James Choucino – POMIDORAS PIANO

James Choucino - POMIDORAS PIANO

James Choucino – POMIDORAS PIANO

Kreete Pillenberg - RUSTIKAALNE SHAMAAN

Kreete Pillenberg – RUSTIKAALNE SHAMAAN

Kreete Pillenberg - RUSTIKAALNE SHAMAAN

Kreete Pillenberg – RUSTIKAALNE SHAMAAN

Annemarie Maasik - TELEKAST

Annemarie Maasik – TELEKAST

Annemarie Maasik - TELEKAST

Annemarie Maasik – TELEKAST

Lotta Koov - KÕRVAKILE PURUSTAJA

Lotta Koov – KÕRVAKILE PURUSTAJA

Lotta Koov - KÕRVAKILE PURUSTAJA

Lotta Koov – KÕRVAKILE PURUSTAJA

Helen Grass

Helen Grass

Helen Grass

Helen Grass

Yyhely Hälvin - KÖK

Yyhely Hälvin – KÖK

Yyhely Hälvin - KÖK

Yyhely Hälvin – KÖK

Timmo Lember - KRATT

Timmo Lember – KRATT

Timmo Lember - KRATT

Timmo Lember – KRATT

Advertisements

Conservatorium Postinstrumentum

Posted in Uncategorized on jaanuar 23, 2015 by postinstrumentum

Conservatorium Postinstrumentum

24. jaanuaril kell 19.00
Galeriis Metropol, Vana-Kalamaja 46


Conservatorium Postinstrumentum on äsja nime saanud, kuid juba viiendat aastat tegutsev alternatiivne muusikaharidusfenomen, mis ei pea vajalikuks suhestuda muusikaga kui kultuuriliselt evolutsioneerunud žanriga. Muusika – see on materjalide tugevusõpetus, deformatsiooni jälg, poeesia lämmatamine reaalteaduste toel, liigutuste funktsionaalne ergonoomika, juhuslikkuse ja vea meelevaldne rakendamine, minimaalne teadlikkus helilaine füüsikalisest karakteristikast, katse-eksituse meetodi ülimuslikkus ja brutaalne jõud.


Koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga on tänaseks postinstrumentaalse instrumendiehituse algkursuse läbinud pea 40 inimest ning lisanud muusikainstrumentide ülemaailmsesse loetellu ligi 40 uut ja seninägematut ühikut.

3. detsembril 2014 oli eksklusiivsel seltskonnal võimalus seni ainsal korral näha ja kuulda viimase aastakäigu (post)instrumente elavas ja koordineeritud ettekandes. Järgmine potentsiaalne võimalus saabub näituse avamisel.

Galeriis Metropol esitleb oma verivärsket pilliloomingut 14 uut tulijat: Annemarie Maasik, Caroline Charrel, Clara Lissens, Helen Grass, Igor Filjušin, James Choucino, Jaan Sinka, Kreete Pillenberg, Liis Uustal, Lotta Koov, Risto Kütt, Sigrit Lõhmus, Timmo Lember, Yyhely Hälvin.

Näituse kuraator: Erik Alalooga

Conservatorium Postinstrumentum

January 24 at 19.00

Gallery Metropol, Vana-Kalamaja 46, Tallinn


Conservatorium Postinstrumentum is an alternative phenomena of musical education, which has made no attempt to flirt with music as a culturally evolved genre. Music is an aptitude test of materials, a sign of deformation, constriction of poetry through natural sciences, functional ergonomics of body-movements, an arbitrary implementation of error, a superiority of DIY philosophy and brutal force!
There have been nearly 40 humans passed basic level of (post)instrument engineering courses during last five years in cooperation with Estonian Art Academy. Means that 40 unique and original (post)instruments have been flinged into universe.
On December 3, 2014 very exclusive live-concert was performed by students of last release of such a course.
On January 24, 2014 all instruments will be exhibited in a show in underground gallery Metropol in Tallinn.
Partcipants&performers: Annemarie Maasik, Caroline Charrel, Clara Lissens, Helen Grass, Igor Filjušin, James Choucino, Jaan Sinka, Kreete Pillenberg, Liis Uustal, Lotta Koov, Risto Kütt, Sigrit Lõhmus, Timmo Lember, Yyhely Hälvin.

Curator: Erik Alalooga

Püha Müra Tihenemine / Compaction of Holy Noise.

Posted in Uncategorized on jaanuar 23, 2015 by postinstrumentum

More coming soon!!!

Tanel V. Kulla

Tanel V. Kulla

Marianne Jõgi

Marianne Jõgi

Taavi Suisalu

Taavi Suisalu

Urmas Lüüs

Urmas Lüüs

Erik Alalooga

Erik Alalooga

Kontrapunkt 2. ja 3. päev/Counterpoint days 2 and 3.

Posted in Live on jaanuar 6, 2015 by postinstrumentum

Võitlus kontrapunktiga on kirglik ja ohvriterohke. Südi vastane on esile kutsunud lühiajalisi depressioonihooge, palavikusööste, mõttekrampe, kaugusesse suunatud tühje pilke ja pikki sisekaemuslikke kahtlusi elu mõtte asjus. Kuid Postinstrumentumi alahindamine on saatuslik viga, mis ei ole veel kellegile kerget võitu toonud. Iseendal juustest kinni, mülkast välja ja uuesti kontrapunkti kallale!

 

Combating the counterpoint is as passionate as it is sacrificing. This fearless adversary has evoked short-term bouts of depression, fever, contemplative seizure, empty stares into nothingness and long introversive doubts pertaining the very meaning of life itself. Yet, underestimating Postinstrumentum would be a fatal mistake not beneficial to anyone. Grab yourself by the hair, crawl out of the ditch and jump on the sucker once more!

 

 

Kontrapunkt – 1. päev/Counterpoint – day 1.

Posted in Live on jaanuar 4, 2015 by postinstrumentum

Scroll down for english!

Kõik workshopil osalejad on erinevatel aastatel läbinud EKA tegevuskunstide õppetooli juures topeltkursuse, millede käigus esmalt konstrueeriti mehhaanilis-akustilised heli/muusikainstrumendid ning seejärel komponeeriti nendel heliteosed. Kui toona käsitles kompositsioonikursuse juhendaja Andrus Kallastu pillidele lugude komponeerimist „ühekihilisena“, siis kontrapunkti mõiste sissetoomine võimaldab töötada erinevate „helikihtide“ ning nendevaheliste suhetega. Kontrapunkti täpsem määratlus otsetõlkena võiks olla „punkt punkti vastu“ ning seda peetakse oluliseks arenguhüppeks Euroopa muusika arenguloos. Esimese aastatuhande kesksest muusikažanrist – Gregoriuse koraalist arenes kontrapunkti kaudu välja mitmehäälne laul. Kontrapunkti mõiste lahtiseletamine vokaalmuusika kaudu kombineerib kandva laulu (cantus firmus) ning figureeriva laulu (cantus figuralis) omavahelisi suhteid. Antud kontekst, ehk siis workshop isevalmistatud muusikainstrumentidele käsitleb kontrapunkti kui erinevate helisündmuste suhteskeeme moodustades heliteose alusstruktuuri.

Sellega teoreetiline osa piirdus, homme kell 15.00 olgu igaühel minuti pikkune kontrapunktile ülesehitatud etüüd olemas! Tuld!

Taavi Suisalu

Taavi Suisalu

Taavi Suisalu – EKA pilli- ja kompositsioonikursus 2011.-2012. õppeaastal.

Marianne Jõgi

Marianne Jõgi

Marianne Jõgi – EKA pilli- ja kompositsioonikursus 2012.-2013. õppeaastal.

Tanel V. Kulla

Tanel V. Kulla

Tanel V. Kulla – EKA pilli- ja kompositsioonikursus 2010.-2011. õppeaastal.

Urmas Lüüs

Urmas Lüüs

Urmas Lüüs – EKA pilli- ja kompositsioonikursus 2010.-2011. õppeaastal

Erik Alalooga

Erik Alalooga

Erik Alalooga – EKA pillikontsrueerimiskursuste juhendaja 2010.-2015,

kompositsioonikursusel osaleja 2010.-2011. õppeaastal.

Andrus Kallastu (paremal)

Andrus Kallastu (paremal)

Andrus Kallastu – EKA kompositsioonikursuste juhendaja 2011. – 2014.õppeaastal, kontrapunktiworkshopi juhendaja, Pärnu Nüüdismuusika Festivali peakorraldaja.

All participants of Counterpoint Workshop have passed through double-course in Estonian Art Academy during different years. Courses held in 2010.-2014. in performing art department, dealt with constructing of self-made music instruments and composing concerts with them. According to statement of composing-course instructor Andrus Kallastu, previous courses were dealing with “one-layered” composition. Counterpoint-workshop on the contrary deals with relationships between multiple (at least two) layers. More precise translational description of counterpoint would be “point against point” and it is treated as one of most important designation in music history of Europe. Counterpoint appeared into music around 800 AD. when Gregorian monophonic chant developed into polyphonic song. Counterpoint combines primary singing (cantus firmus) with figural singing (cantus figuralis). In context of our workshop counterpoint is a method to deal with relationships between different “sound-events”, created by our instruments. That was enough for theoretical basis. Tomorrow at 15.00 every participant must have 1 minute long piece wich deals with countepoint. Have fun!

Kontrapunkt/Counterpoint

Kontrapunkt/Counterpoint

Veel.../More...

Veel…/More…

Ja veel.../ And More...

Ja veel…/ And More…

The Epic Resurrection of Postinstrumentum

Posted in Live on jaanuar 3, 2015 by postinstrumentum

January 3, 2015 is a significant date in history of experimental music/sound performance. This number marks a resurrection of group Postinstrumentum. We are back where we once started! Pärnu Contemporary Music Days 2015 is hosting this epic moment again! Urmas Lüüs, Taavi Suisalu, Marianne Jõgi, Tanel V. Kulla and Erik Alalooga will connect copper wires to their instruments and will not leave the building before the mission is completed. On evening of January 9, on the stage of Elementary School of Pärnu Old Town incredible amount of soundwaves will be released from the matter.

Vanguard of Postinstrumentum.

Vanguard of Postinstrumentum.

The resurrection is not only about becoming flesh again, but mostly about working with counterpoint as compositional method. It sounds hazardously academical, so here we remind you conceptional back-bone of activities of Postinstrumentum:

Since the self-fertilization and birth-giving, sound-performance group Postinstrumentum hasn´t made any attempt to flirt with music as culturally evoluted genre. Music – that´s a strength of materials, a sign of deformation, a constriction of poetry through natural sciences, a functional ergonomics of body-movements, an arbitrar implemention of error, a superiority of DIY philosophy and a brutal force!

Pärnu Contemporary Music Days 2015  will take place 3.01. – 10.01. 2015. More information about festival:

http://www.schoenberg.ee/index2.php/index.php?sitesig=SB&page=SB_060_Arhiiv&subpage=ARH_PNP_2015

All the one week long process will be published operatively in our blog: https://postinstrumentum.wordpress.com/

and our facebook page: https://www.facebook.com/postinstrumentum

Follow the hotline!!!

2013 in review

Posted in Live on jaanuar 6, 2014 by postinstrumentum

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,100 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 18 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.